Nieuwbouw gerealiseerd

De Betho, Goes (NL)

Sociale werkplaats De Betho heeft de verwoestende brand van 2011 achter zich gelaten met de oplevering van de nieuwbouw van circa 7.000 m² op exact dezelfde locatie. Op het industrieterrein 'Klein Frankrijk' van Goes is de nieuwbouw van de sociale werkvoorziening 'De Betho' gerealiseerd. Uticon heeft geadviseerd m.b.t. de gebouw gebonden installaties (E & W).
Logo De Betho
De voor dit project gevormde stuurgroep heeft onder leiding van Uticon voor de installaties duidelijke eisen geformuleerd op de gebieden van prestaties, bedrijfszekerheid, langdurige functionaliteit en realistische duurzaamheid. Om deze eisen te kunnen realiseren is gekozen om de installaties via een innovatieve bouworganisatievorm (DBM: Design – Build – Maintanance) te laten ontwerpen, te laten realiseren en te laten onderhouden.

Ontwerpen, uitvoeren en onderhouden

Het gebouw heeft een oppervlakte van circa 7.000 m² en bestaat uit een kantoorgedeelte, productieruimten, magazijn met laad en losgedeelte en een atrium met vergaderzalen en bedrijfskantine.

Het werk omvat het te maken uitvoeringsontwerp en de technische beschrijvingen, de volledige realisatie en een resultaatsverplichtende onderhoudsperiode van 12 jaar voor alle elektrotechnische, werktuigkundige en transport (E, W en T) installaties van de Betho. Optioneel is gevraagd een resultaatsverplichtende onderhoudsperiode voor een drietal extra jaren.

Bijdrage Uticon

Uticon heeft geadviseerd m.b.t. de gebouw gebonden installaties (E & W).

www.debetho.nl

Diensten

  • Advies

Expertises

  • Projectmanagement
  • Gebouw Gebonden Installaties (W en E)

Projectfases

  • Initiatief
  • Definitie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Realisatie
  • Oplevering
  • Nazorg